HY:n opinnäytteet: Ohjeita opinnäytteiden etsimiseen

HY:n gradut - yleistä tietoa

       

 • Pro gradu -tutkielmia ja niitä vastaavia syventävien opintojen tutkielmia (lääketieteellinen tiedekunta) säilytetään pääsääntöisesti kirjaston tiloissa sidottuina kappaleina. Sidotut gradut on luetteloitu Helka-tietokantaan ja ovat sieltä haettavissa.
  • Huom! V. 2014 alusta keskustakampuksen tiedekuntien osalta ei ole säilytetty sidottua kappaletta, mikäli kirjaston järjestelmiin on saatu gradun sähköinen versio (pdf).
 • Gradujen sähköiset versiot (pdf) voivat olla avoimessa verkossa tai suljetussa digitaalisessa arkistossa.
 • Tähän oppaaseen on tehty linkitykset HY:n painettuihin ja digitaalisiin graduihin (Helka ja Helda) tiedekunnan, laitoksen ja oppiaineen mukaan. Hakutulokset eivät ole kaikissa tapauksissa kattavia.
  • Hakutuloksia voi lajitella Helkassa Lajittelu-toiminnolla, esim. valitsemalla lajittelussa 'Uusimmat ensin', saa tulokset uutuusjärjestykseen.
 • Mikäli teet itsenäisesti hakuja Helkassa ja etsit graduja, on suositeltavaa valita tarkennettu haku ja  käyttää ensimmäisessä hakukentässä termiä 'gradu' sekä valita hakutyypiksi 'Opinnäyte'. Muissa kentissä voit antaa tarkentavia hakusanoja mm. aiheen, oppiaineen tai tieteenalan mukaan. 

Väitöskirjat ja kandidaatintyöt

 • Väitöskirjat ovat haettavissa Helka-tietokannassa. Helsingin yliopiston väitöskirjoista on yleensä vähintään yksi painettu kappale kirjaston kokoelmissa.
 • Painetun väitöskirjan viitetiedoissa on usein linkki Heldassa olevaan väitöskirjan verkkojulkaisuun. Väitöskirjat löytyvät myös Helkasta.
 • Painettuja väitöskirjoja ei pääsääntöisesti säilytetä erillisissä kokoelmissa, vaan ne on sijoitettu muun lainattavan aineiston joukkoon.
 • Kandidaatintutkielmien paperikappaleita ei yleisesti säilytetä kirjaston kokoelmissa. Poikkeuksena on matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan oppiaineiden kandidaatintutkielmat, joista osa edellisten viiden vuoden aikana julkaistuista säilytetään paperikappaleina Kumpulan kampuskirjastossa.
 • Kandidaatintutkielmien digitaalisia versioita on toistaiseksi teologisen tiedekunnan osalta (v. 2010 alkaen) ja kasvatustieteellisen tiedekunnan osalta luettavissa kirjastojen opinnäytekioskeissa.

Sidottujen gradujen käyttö

Pääkirjasto (Kaisa-talo)

 • Pääkirjastossa säilytetään kaikkien keskustakampuksen tiedekuntien ja Kumpulan graduja.
 • Graduja ei lainata kotiin, mutta saat ne käyttöösi pääkirjaston tiloissa tekemällä aineistopyynnön.
 • Aineistopyyntö tehdään Helkassa etsimällä ensin opinnäytteen tiedot ja valitsemalla sitten Varaus-toiminto. Opinnäytteistä ei kuitenkaan tehdä normaalia varausta, vaan aineistopyyntö.
 • Aineistopyyntöjä noudetaan arkisin kaksi kertaa päivässä, klo 12 ja 16. Saat ilmoituksen, kun tilauksesi on noudettavissa. Voit myös seurata asiakastiedoissasi Helkassa, milloin pyytämäsi aineisto on käytettävissä.
 • Tilatut opinnäytteet toimitetaan K4-kerroksessa sijaitsevaan noutohyllyyn, jossa ne ovat asiakkaan käytettävissä 4 viikon ajan.
 • Kun asiakas ei enää tarvitse tilaamaansa gradua, hän voi siirtää sen noutohyllyn vieressä K4-kerroksessa olevaan  palautettujen gradujen hyllyyn.

Kumpulan kampuskirjasto

 • Painetut gradut on siirretty Pääkirjastoon (Kaisa-talo), uudemmat vain digitaalisina kirjastokioskien kautta.

Meilahden kampuskirjasto (Terkko)

 • Meilahden kampuskirjasto Terkossa säilytetään lääketieteellisen tiedekunnan aloihin liittyvät syventävien opintojen tutkielmat. 
 • Sidotut tutkielmat säilytetään suljetussa varastossa.
 • Muista yliopistoista saadut hoitotieteen gradut ovat kirjastossa omassa kokoelmassa.

Viikin kampuskirjasto

 • Kirjastossa säilytetään maatalous- ja metsätieteiden, bio- ja ympäristötieteiden ja farmasian graduja sekä eläinlääketieteen lisensiaatintöitä.
 • Gradut säilytetään kirjaston 4. kerroksessa avohyllyssä, lisäksi vanhoja kasvi- ja eläintieteen opinnäytteitä on suljetussa varastossa.
 • Kaikkia vanhoja opinnäytteitä ei ole luetteloitu Helkaan.

Pro gradujen arvostelulausunnot

Gradujen arvostelulausuntojen säilyttämiseen liittyy vaihtelua.

 • Humanistisen ja kasvatustieteellisen tiedekunnan osalta lausunto on uudemmissa graduissa sidottu osaksi työtä. (Valtiotieteellisen osalta vain vuoteen 2014 -> gradu digitaalisessa muodossa).
 • Oikeustieteellisessä tiedekunnassa tehdyistä graduista annettuja lausuntoja tulee kysyä pääasiassa tiedekunnan hallintopalveluista (sähköposti: oik-yleishallinto@helsinki.fi, puhelin: 02941 911 (vaihde)).  Kirjastoon on saatu lausuntoja vuosilta 2004 – 2013. Niitä voi pyytää nähtäväkseen asiakaspalvelun aukioloaikoina. Lausunnot on sijoitettu mappeihin lähivarastoon 4012. Kysy henkilökunnalta.

 • Teologisessa tiedekunnassa tehdyistä graduista annettuja lausuntoja löytyy kirjastosta erikseen mapitettuina vuosilta 2011-2016. Niitä voi pyytää nähtäväkseen asiakaspalvelun aukioloaikoina. Lausunnot on sijoitettu mappeihin lähivarastoon 4012. Kysy henkilökunnalta. Ennen vuotta 2011 tehdyissä graduissa lausunto on sidottu osaksi työtä.

 • Valtiotieteellisessä tiedekunnassa tehdyistä graduista annettuja lausuntoja löytyy kirjastosta erikseen mapitettuina vuosilta 2010-2015. Niitä voi pyytää nähtäväkseen asiakaspalvelun aukioloaikoina. Lausunnot on sijoitettu mappeihin lähivarastoon 4012. Kysy henkilökunnalta. Ennen vuotta 2014 tehdyissä graduissa lausunto on sidottu osaksi työtä.

 • Muiden kuin em. tiedekuntien osalta lausunnot ovat pääosin saatavilla vain tiedekunnan tai laitoksen kansliasta.

Digitaalisten gradujen käyttö

Gradujen sähköiset versiot (pdf) voivat olla avoimessa verkossa tai suljetussa digitaalisessa arkistossa.

 • Avoimesti julkaistuja graduja voit selailla tiedekunnittain Helsingin yliopiston digitaalisessa arkistossa Heldassa.
 • Suljetussa digitaalisessa arkistossa olevat gradut (ja kandidaatintutkielmat) ovat luettavissa kirjastojen kirjastokioskeilla.
 • Kirjastokioskeja on myös Kumpulan, Meilahden ja Viikin kampuskirjastoissa.
 • Kirjastokioskeissa on toistaiseksi luettavissa seuraavien tiedekuntien opinnäytteitä kokotekstinä:
  • Valtiotieteellisen tiedekunnan pro graduja vuodesta 2010 lähtien.
  • Teologisen tiedekunnan kandidaatintutkielmat vuodesta 2011 lähtien.
  • Teologisen tiedekunnan graduja syksystä 2014 lähtien (kaikki).
  • Taidehistorian graduja syksystä 2011 lähtien.
  • Oikeustieteellisen tiedekunnan graduja syksystä 2012 lähtien (erillisessä kokoelmassa kaikki gradut syksystä 2014 lähtien).
  • Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan graduja syksystä 2011 lähtien.
  • Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan graduja syksystä 2014 lähtien.
  • Lääketieteellisen tiedekunnan syventävien opintojen tutkielmia syksystä 2011 lähtien.
  • Kasvatustieteellisen tiedekunnan graduja syksystä 2014 lähtien.
  • Humanistisen tiedekunnan pro graduja (muut kuin taidehistoria) syksystä 2015 lähtien.
 • Kirjastokioskeissa näkyvien opinnäytteiden digitaalinen tallennus ja kopiointi on estetty tekijänoikeussyistä.
 • Mikäli E-thesiksessä on vain gradun tiivistelmä, kokoteksti on useimmiten luettavissa kirjastokioskeilla.
 • HUOM! Toistaiseksi suljetussa arkistossa olevia graduja on kahdessa eri järjestelmässä. Kioskikoneella graduja haettaessa tai selailtaessa tulee ensin edetä jonkin tiedekunnan kokoelmaan.

Saavutettavuusseloste