RefWorks (New): RefWorks på svenska

Linkkejä ja vinkkejä RefWorks-viitteidenhallintaohjelman itseopiskeluun Helsingin yliopistolaisille

Instruktioner på svenska

Helsingfors universitets avtal med RefWorks upphör den 31.12.2021.

Flytta dina referenser till något annat system innan dess. Mera om olika system och hur export/import fungerar finns i bibliotekets guide Viitteidenhallintaohjelmat (tills vidare endast på finska/kort på engelska)

Åbo Akademi har en bra guide på svenska till RefWorks och Mendeley, i den finns också ett avsnitt om Zotero.

Du kan också titta på avsnittet om referenshantering i MOOCen Informationssökning för avhandlingsförfattare.

Nedan finns några pdf för självstudier, gjorda för en nätkurs i RefWorks.

  • Börja med dokumentet "Funktioner i RefWorks".
  • Pdf:n "Exportera till RefWorks" är skärmdumpar med exempel på import från några olika exempeldatabaser.
  • Dokumentet "Refworks och Word" är fördjupning, som handlar om hur du kan koppla Word och RefWorks.

Saavutettavuusseloste