RefWorks (New): RefWorks på svenska OBS RefWorks-avtalet har avslutats 31.12.2021

Linkkejä ja vinkkejä RefWorks-viitteidenhallintaohjelman itseopiskeluun Helsingin yliopistolaisille

Instruktioner på svenska

Helsingfors universitets avtal med RefWorks upphörde den 31.12.2021.

Flytta dina referenser till något annat system före 28.2.2022. Mera om olika system och hur export/import fungerar finns i bibliotekets referenshanteringsguide

Åbo Akademi har en bra guide på svenska till RefWorks och Mendeley, i den finns också ett avsnitt om Zotero. I referenshanteringsguiden finns presentationer av Endnote, Mendeley och Zotero (kort på svenska, mera utförligt på finska). 

Du kan också titta på avsnittet om referenshantering i MOOCen Informationssökning för avhandlingsförfattare.

RefWorks Support Case Form / Chat

RefWorks Support page (ExLibris Knowledge Center)

refworks.support@exlibrisgroup.com

 

Nedan finns några pdf för självstudier, gjorda för en nätkurs i RefWorks.

  • Börja med dokumentet "Funktioner i RefWorks".
  • Pdf:n "Exportera till RefWorks" är skärmdumpar med exempel på import från några olika exempeldatabaser.
  • Dokumentet "Refworks och Word" är fördjupning, som handlar om hur du kan koppla Word och RefWorks.

Saavutettavuusseloste