RefWorks (Legacy): Kansiot

Kansiot

Voit järjestää viitteitä RefWorksissa kansioihin haluamallasi tavalla ja nimetä kansioita vapaasti, poistaa viitteitä ja myös korjailla niitä jälkikäteen. Sama viite voi olla monessa kansiossa, tai sen ei tarvitse olla missään kansiossa.

Kun viitteet tuodaan RefWorksiin, ne siirtyvät automaattisesti Last Imported -kansioon. Tuodut viitteet on hyvä järjestellä heti omiin kansioihinsa, jotta ne löytyvät helpommin. Last Imported -kansiosta löytyvät vain viimeisimmäksi tuodut viitteet, eli kun tuot uusia viitteitä, ne korvaavat aiemmin tuodut.

Aiemmin tuodut viitteet eivät kuitenkaan katoa, vaan ne joita ei ole järjestelty kansioihin, siirtyvät kansiottomiksi viitteiksi, ja löytyvät Not In Folder -kansiosta tai Organize & Share Folders -välilehdeltä: You have ... reference(s) not in folders. Kansiottomat viitteet löytyvät myös View - All References -luettelosta.

Kansioiden järjestäminen

Kansioiden hallinta

Kansioiden luominen ja viitteiden korjailu

Uusien kansioiden luominen

1. Klikkaa New Folder.
2. Anna kansiolle nimi, esim. Testikansio, ja klikkaa Create.
 

Alikansioiden luominen ym.

Organize & Share Folders -välilehdellä on jokaisen kansion rivillä kansiokuvake, josta pääsee mm. luomaan alikansioita, nimeämään kansion uudelleen, tyhjentämään kansion viitteistä tai poistamaan kansion.
 

Viitteiden järjestäminen kansioihin

Löydät kaikki viitteet: View – All References
1. Rastita siirrettävät viitteet.
2. Klikkaa Add to -kuvaketta (kansio) ja valitse kohdekansio.

 

Viitteiden korjailu (Edit)

Jokaisen viitteen kohdalla on Edit-kuvake (kynä ja paperi), josta pääsee korjaamaan viitteitä, esim. lisäämään omia kommentteja, asiasanoja (descriptors) tai liitetiedostoja.

 

Tuplien poistaminen (Duplicates)

Eri tietokannoista tulee usein samoja viitteitä, joten tuplat kannattaa poistaa heti:
ViewDuplicatesExact Duplicates tai Close Duplicates

 

Viitteiden poistaminen

Rastita viitteet, jotka haluat poistaa.
-> Delete (punainen ruksi) poistaa valitut viitteet koko tietokannasta (mutta ne säilyvät Deleted References -kansiossa kuukauden ajan).
-> Remove from Folder poistaa valitut viitteet vain avoinna olevasta kansiosta.

Saavutettavuusseloste