RefWorks (Legacy): Lähdeluettelon tekeminen ilman Write-N-Citea

Toiminnot ilman Write-N-Citea

Jos jostain syystä Write-N-Cite ei toimi, pystyt käyttämään One Line/Cite Viewtä lähdeluettelon tekemiseen.

Lähdeluettelon tekeminen ilman Write-N-Citea

Viittausten lisääminen tekstiin

Aloita valitsemalla Cite-toiminto eli {}-kuvake haluamasi viitteen kohdalla. Citation Viewer –ikkuna avautuu.

”Maalaa” viite valitsemalla Select ja siirrä viittaus tekstitiedostoon Copy+Paste –toiminnolla. Jos haluat useamman viittaustiedon samaan kohtaan, napsauta Cite-kuvaketta kaikkien valitsemiesi viitteiden kohdalla. Ennen seuraavaa viittauksen siirtoa tyhjennä Citation Viewer –ikkuna Clear-toiminnolla.

 

Viittausten muotoilu ja lähdeluettelo

Viittaukset näkyvät tekstissä ”raakamuodossa” esim. {{1373 Fenner,M. 2010;}}

Ennen muotoilua tallenna teksti .rtf –tiedostona (.docx-tiedoston kanssa voi tulla ongelmia).

    Valitse yläreunan valikosta Bibliography
    Valitse sen alta vaihtoehto Format  Document

3. Valitse  viittaustyyli
4. Raahaa tai hae tekstitiedostosi (select a file)

RefWorks luo käsikirjoituksesta erillisen muotoillun tiedoston lähdeluetteloineen. Säilytä myös alkuperäinen "raakamuotoinen" käsikirjoitus. Jos lisäät tekstiin viittauksia myöhemmin, tee lisäykset alkuperäiseen tekstiin ja muotoile se uudestaan Bibliography - Format Document  –toiminnolla.

Huom! Create Bibliography -toiminto luo pelkän lähdeluettelon, ei muotoile tekstinsisäisiä viittauksia.

Tekstiviitteen muotoilu

Windows Write-N-Cite - käyttäjät voivat muotoilla yksittäisiä viitteitä Edit Citation - toiminnolla.  One Line/Cite View´ia ja muita toimintoja käytettäessä muotoilun voi tehdä viittauslaatikossa tai viittausalueessa.

tai:

{{4973 Bencze, P. 2007;}} (käsikirjoituksessa)

 

Kaikkia kuvattavia muotoilumerkkejä voi käyttää tekstiviitteessä seuraavin poikkeuksin:

    numeerisiin tyyleihin muotoilumerkkejä ei voi lisätä

    / s - merkkiä ei voi käyttää tekstiviitteessä ELLEI k.o. viittaustyyli AINA sisällä sivunumeroita tekstiviitteissä (kuten esimerkiksi MLA sisältää, ja jossa voi käyttää /s - merkkiä).

    Jos haluat lisätä sivunumeroinnin tekstiviitteeseen, jonka vittaustyylin määrittelyyn sivunumerointi EI kuulu, sinun täytyy käyttää / f - merkkiä lisätäksesi numeroinnin.

Muotoilumerkkejä ovat:

/ y    Julkaisuvuosi - kentän piilottaminen  (Suppress the year field).  Viite näyttäisi tällaiselta, {{1 Smith 2003/ y}}, jossa viitteen numero (RefId) on 1. Muotoilun jälkeen se olisi (Smith).

/ a     Tekijä - kentän piilottaminen (Suppress the author field). Tämä piilottaa ensimmäisen tekijäkentän. Viite näyttäisi tällaiselta, {{1 Smith 2003/ a}} ja muotoilun jälkeen (2003).

/ h     Tekstin piilottaminen (Hide text). Tämä muotoilumerkki menee kaikkien muiden muotoilumerkkien edelle. Muotoilu piilottaa koko tekstiviitteen. Toiminto ei piilota ainoastaan sitä viitettä, johon merkki on liitetty, vaan samassa viittauksessa olvat muutkin viitteet. Viite näkyy kuitenkin edelleen bibliografiassa. Viite näyttäisi tällaiselta {{1 Smith 2003/ h}} ja muotoilun jälkeen sitä ei näkyisi ollenkaan.

/ f     Seuraava teksti - viitteen jälkeen tuleva teksti (Following text). Tällä merkillä lisätään tekstiä viitteen loppuun sellaisessa viittaustyylissä, joka ei normaalisti sisällä sivunumerointia tekstiviitteessä tai alaviitteessä. Jos normaalisti käyttämäsi viittaustyyli sisältää sivunumeroinnin, täytyy käyttää alempana mainittua /s - merkkiä (/ s switch) . Viite näyttäisi tältä, {{1 Smith 2003/ f p. 43}}.  Muotoilun jälkeen se olisi (Smith 2003 p. 43).

/ p    Edeltävä teksti (Preceding text). Tätä merkkiä käytetään siirrettäessä tekstiä viitteen sisällä. Myös esim. välilyönnit on otettava huomioon. Viite näyttäisi tällaiselta, {{1 Smith 2003/ pUnpublished work by }}.  Muotoilun jälkeen se olisi (Unpublished work by Smith 2003).

/ s     Viittaus tiettyyn sivuun tekstiviiteessä tai alaviitteessä tai loppuviitteessä (Cite a specific page in-text or in a footnote or endnote). Tämä merkki ohittaa tietokantaan tallennetut sivunumeroinnit. Esimerkiksi alaviite näyttäisi tältä, {{1 Smith / s 43}}.  Alaviite viittaa sivuun numero 43, itse viitteessä sivunumerot voivat olla toiset. Huom!  Bibliografiassa on edelleen alkuperäinen sivunumerointi.

Huom! Varmista, että muotoilumerkki on ennen puolipistettä viitenäytössä.  Samoin kiinnitä huomiota esim. pisteisiin ja välilyönteihin. Esim. viitteen (Smith 2003, p. 43) pitäisi näyttää viitenäytössä tältä:  {{1 Smith 2003/ f, p. 43}}.

Muotoilumerkkien käyttäminen alaviitteissä

Alaviitteille on vain yksi muotoilumerkki / s (muut 5 eivät toimi alaviitteissä). Lisäksi on voimassa sääntö, että sivunumerointi on alaviitteiden tyylissä oltava (tyylejä esim. Chicago ja Turabian).

Tiettyihin sivunumeroihin viittaaminen

Tekstiviitteissä tiettyihin sivunumeroihin viittaaminen voi tuntua hankalalta -- käytätkö / f vai / s - merkkiä. Helpoin sääntö on, että kun käytät Write-N-Citea ja sen viite-editoria, jos näet sivunumeron tekstiviitteen tai alaviitteen esikatselussa, silloin voit käyttää Specific Page (eli / s) - toimintoa. Jos sitä ei näy esikatselussa, sinun täytyy käyttää Text After (/ f) - toimintoa.  

Jos et käytä Write-N-Citea ja viite-editoria, voit käyttää output style preview utility - toimintoa nähdäksesi, käyttääkö valitsemasi viittaustyyli sivunumerointia teksti- tai alaviitteissä.

Esimerkkejä muotoilumerkkien käyttämisestä

Kysymys: Kirjoitan artikkelia käyttämällä APA:n tyyliä. Lisään tekstiviitteen ja haluan lisätä sivunumeron. Näpäytän Edit Citation - linkkiä. Valitsen APA:n tyylin ja näen esikatselussa tekstiviitteen. Viitteessä ei ole sivunumeroa. Mitä teen?

Vastaus: Käytä Text After (eli / f) - toimintoa!

Kysymys: Kirjoitan artikkelia käyttäen MLA:n tyyliä. Tallennan viitteen, johon haluan tietyn sivunumeron. Näpäytän Edit Citation - linkkiä. Valitsen MLA:n tyylin ja näen viitteen esikatselussa. Tekstiviitteessä on sivumumerointi. Mitä teen lisätäkseni oman sivunumeron?

Vastaus: Käytä Specific Page- toimintoa (eli / s) pyyhkiäksesi olemassa olevan numeroinnin ja lisää haluamasi sivunumero!

Kysymys:  Kirjoitan artikkelia, johon haluan alaviitteet Chicago Notes- tyylillä.  Haluan vaihtaa sivunumerointia ja poistaa julkaisuvuoden, jotka molemmat näkyvät esikatselussa. Mitä teen?

Vastaus: Käytä Specific Page- toimintoa (eli / s) vaihtaksesi sivunumeroinnin ja poista manuaalisesti julkaisuvuosi, kun dokumentti on formatoitu, koska / s- muotoilumerkki on AINOA merkki, joka toimii alaviittetyylien kanssa (ja noissa tyyleissä TÄYTYY olla sivunumerointi määriteltynä alaviitteessä).

Saavutettavuusseloste