Opetuksen tuki: Tiedonhankinnan opetus ja tuki

Helsingin yliopiston kirjaston tarjoamia palveluita, tukea, neuvontaa yliopiston opetustyöhön

Learning Paths in Information Seeking - Tiedonhankinnan oppimispolku

Kirjaston kursseilla ja työpajoissa opiskelija pääsee treenaamaan akateemisen tiedonhankinnan taitoja. Koulutuksia on tarjolla sekä verkossa että kampuksilla.

Opiskelijat voivat opiskella tiedonhankinnan yleiset perusasiat verkko-opintoina (MOOC-kurssit). Sen jälkeen heillä on mahdollisuus syventää osaamistaan lähiopetuksissa. Lisäksi ohjauspajoja on tarjolla lisätukea tarvitseville.

 

Tiedonhankinnan verkkokurssit osaksi opiskelijan opintoja

 • Ensimmäisen vuoden opiskelijoille
 • Kandidaatti- ja maisterivaiheen opiskelijoille tiedonhankinnan verkkokurssit LIB-200
  • Opetussuunnitelmiin suositellaan ensisijaisesti tiedonhankinnan MOOC-kursseja. Kurssit ovat yleiskursseja, joka sopivat kaikkiin tiedekuntiin.
  • Tiedonhankinnan verkkokurssit (MOOC - Massive Open Online Course) ovat kaikille avoimia. Kurssit sopivat itseopiskeluun.
  • Verkkokurssilla opiskelija oppii keskeiset asiat tiedonhankinnasta ja viitteidenhallinnasta tutkielman tekemistä varten.
  • Opettaja voi lisätä kurssin osaksi omaa opetustaan esim. seminaarin yhteyteen. Kurssin laajuus on 27 tuntia.
  • Kirjasto ei anna opintopisteitä. Opiskelija saa kurssialueelta todistuksen suoritettuaan verkkokurssin pakolliset tehtävät.
  • Ennen kurssin suorittamista opiskelija ohjeistetaan tarkistamaan omasta koulutusohjelmasta tai seminaarin opettajalta, miten voi hyödyntää kurssia opinnoissa.
  • Kurssivaihtoehtoja on kolme:
   • Tutkielman tekijän tiedonhankinta
   • Informationssökning för avhandlings författare
   • Information Seeking and Management for Thesis Writers
  • Lisätietoa

Lähiopetus ja työpajat/ohjauspajat tutkielman tekijöille

Ohjauskulma

Ohjauskulmassa järjestetään opintojen sujumiseen ja hyvinvointiin liittyvää erilaista matalan kynnyksen toimintaa. Tervetuloa mukaan kysymään, ihmettelemään ja oppimaan jotain uutta!

https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/ohjauskulma

Kysymyksiä /Questions

Kysymyksiä tiedonhankinnan kursseista tai työpajoista: e-lomake.

Saavutettavuusseloste