Opetuksen tuki: Käyttöehdot - tekijänoikeudet - digilupa

Helsingin yliopiston kirjaston tarjoamia palveluita, tukea, neuvontaa yliopiston opetustyöhön

Usein esitettyjä kysymyksiä

1.Saanko tallentaa opiskelijoiden Moodleen Social Studies of Science lehden artikkelin

Saat, jos Moodleen pääsy on rajattu vain HY:n käyttäjille. Osa kustantajista sallii vain linkkien tekemisen. Voit tarkistaa lehden käyttöehdot seuraavasti:

Sage Premierin käyttöehdoissa sanotaan: Auktorisoidut käyttäjät [= ne joilla HY:n verkon käyttäjätunnukset] voivat sisällyttää osia aineistosta auktorisoiduille käyttäjille opetuskäyttöön tehtyihin painettuihin tai elektronisiin kurssipaketteihin ja aineistolistauksiin myös virtuaalisissa oppimisympäristöissä silloin kun ne toimivat suojatussa verkossa. Lähde on mainittava (mm. nimeke ja tekijänoikeuden haltija.)

2. E-aineistojen etäkäyttö
3. Kuinka paljon painetusta lehdestä saa kopioida/digitoida

Kopioston digiluvalla henkilökunta sekä opiskelijat voivat

 • skannata osia painetuista julkaisuista (kirjat, sanomalehdet, aikakauslehdet, tutkimusraportit ja käyttöoppaat)
 • kopioida tekstiä ja kuvia avoimilta verkkosivustoilta

Lupa koskee kotimaisia ulkomaisia aineistoja. Aineistoja voi käyttää opetuksessa, tutkimuksessa sekä opinnäyte- ja harjoitustöissä.

Kopioston digiluvalla saa

 • skannata tai digitoida samasta julkaisusta samoja oppilaita varten enintään 20 sivua, kuitenkin enintään 20 % julkaisusta
 • skannata tai digitoida yhden kokonaisen tieteellisen artikkelin tieteellisestä aikakauslehdestä
 • kopioida enintään 20 tulostettuna A4-kokoa vastaavaa sivua avoimessa internetissä olevaa tekijänoikeuden suojaamaa kuva- ja tekstiaineistoa, ellei oikeudenomistaja ole kieltänyt kopiointia tai myöntänyt aineiston opetuskäyttöön muutoin lupaa
 • skannata tai kopioida julkaisuja ja muuta kuva- ja tekstiaineistoa tutkimuskäyttöön tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa, kun se on tutkimuksen edistämisen kannalta olennaista
 • Aineiston saa tallentaa suljettuun sisäverkkoon oman opetus- tai tutkimusryhmän saataville kurssin tai muun opintokokonaisuuden ajaksi. Kopioidun aineiston voi myös jakaa opetus- tai tutkimusryhmälle sähköpostilla.

Katso tarkemmat ohjeet Kopioston sivuilta.

4. Mikä on CC-lisenssi?

Creative Commons –lisenssi on käyttölupa, joka antaa lisäoikeuksia materiaalin hyödyntämiseen. CC-lisenssiä voidaan käyttää periaatteessa kaikenlaisessa aineistossa, mutta sen hyödyntäminen on alun perin suunniteltu lähinnä digitaalisen materiaalin käyttöön.

Kysy kirjastosta

 • kirjasto[at]helsinki.fi
 • e-library[at]helsinki.fi

Ohjeita ja oppaita

Avoin tiede ja kuvien käyttö: ImagOA opas

Creative Commons -lisenssi on käyttölupa, joka antaa lisäoikeuksia materiaalin hyödyntämiseen

Kopiosto on tekijänoikeusjärjestö, joka edustaa luovan työn tekijöitä, esittäjiä ja kustantajia.

Kopiraittilan korkeakoulussa opit tekijänoikeuden peruskäsitteitä, kuten mitä oikeuksia tekijänoikeus antaa tekijälle ja milloin teosten käyttöön tarvitaan lupa.

Opettajan opas tekijänoikeuksiin

Tekijänoikeudet opetuksessa (Helsingin yliopisto)

 

Linkin jakaminen opiskelijoille

 • Oppimisympäristöön kannattaa linkittää aineisto etäyhteys- eli proxy-linkillä (http://login.libproxy.helsinki.fi/login?url=), jotta aineistot aukeavat myös kotikoneilta. Etälinkki luodaan liittämällä edellä mainittu osoite aineiston varsinaisen osoitteen eteen.
 • Kun tarpeellista e-kirja- tai artikkelilinkkiä jaetaan eteenpäin, kannattaa silloinkin linkistä tehdä etälinkki - etälinkki mahdollistaa aineistojen suoran käytön myös Helsingin yliopiston ulkopuolelta

 

Saavutettavuusseloste