Kajsahusets hylluppställning: American Resource Center

American Resource Center

American Resource Center (ARC), som förvaltas i ett partnerskap mellan den amerikanska ambassaden i Helsingfors och Helsingfors universitet, är en omfattande resurs för aktuell och djupgående information med inriktning på politiska, ekonomiska och sociala frågor och på amerikansk kultur. Materialet är på engelska.

Klassifikation för American Resource Center-samlingar

Placering i Kajsahuset: 2:a våningen (karta)

Signum i Helka:
Hc 2. krs ARC
 

2:A VÅNINGEN  
000 Information och allmänna verk
100 Filosofi och psykologi
200 Religion
300 Samhällsvetenskap
400 Språk och språkvetenskap
500 Naturvetenskap
600 Teknologi
700 Konst, musik och fritid
800 Litteratur
900 Geografi och historia
Fiction Amerikansk skönlitteratur
Study Guides Studiehandböcker
Periodicals Amerikanska tidskrifter
DVDs DVD-skivor

Saavutettavuusseloste