Systemaattinen tiedonhaku: Hakutuloksen arviointi & haun dokumentointi

Hakutuloksen arvointi: saanti ja tarkkuus

Tiedonhaku on kaupantekoa hakutuloksen saannin ja tarkkuuden välillä.
saanti = kuinka suuri osuus kaikista aihetta käsittelevistä artikkeleista löydettiin
tarkkuus = kuinka suuri osuus hakutuloksesta oli aiheen kannalta oleellisia artikkeleita

Haun dokumentointi

  • tietokannan nimi
  • käyttöliittymä
  • päivämäärä
  • hakuhistoria yksityiskohtineen
  • hakutulosten määrä
Mahdollisen päivityksen vuoksi haku kannattaa myös tallentaa tietokannan käyttöliittymään.
Huomioi viitteiden jatkokäsittely: viitteidenhallintaohjelmat.

Saavutettavuusseloste