Systemaattinen tiedonhaku: Oppaita & linkkejä

Viitteiden läpikäynti: Rayyan

Viitteiden lähikäyntiin voit käyttää viitteidenhallintaohjelmia tai erityisesti systemaattisiin katsauksiin tarkoitettuja ohjelmia (esim. Rayyan tai Covidence). Ryaanin peruskäyttö on maksutonta. 

 

Oppaita & linkkejä: yhteiskuntatieteet ja lähialat

Saavutettavuusseloste