Systemaattinen tiedonhaku: Tiedonhaun suunnittelu & menetelmiä

Tiedonhaun suunnittelu

Haun pilkkominen käsitteisiin
esimerkiksi PICO:n avulla
 • Population/Patient
 • Intervention
 • Comparator
 • Outcomes

Kaikkia PICO:n elementtejä ei tarvitse käyttää eikä PICO sovi kaikkiin aiheisiin. Tilannekohtaista.

Haun rajaus esim.
 • tutkimusasetelmat
 • julkaisuvuodet
 • ikäryhmät jne.
Ideoita hakuun voi poimia mm. samaa aihealuetta sivuavista aiemmista systemaattisista tiedonhauista.

Asiasanahaku ja vapaasanahaku

Asiasanahaku
 • sanastohierarkian ja näkökulmatermien hyödyntäminen
 • synonyymit sekä yksikkö- ja monikkomuodot kontrolloitu

Vapaasanahaku

 • mukaan myös aivan uudet viitteet sekä käsitteet joille ei asiasanaa
 • hakutermien katkaiseminen
 • läheisyysoperaattorit
 • haun kohdistaminen tiettyyn kenttään esim. otsikkoon

Läheisyysoperaattorit

esim. Ovid Medline:

 • memory adj2 disorder*
 • memory adj3 disorder* 
 • memory adj4 disorder*

​adj=adjacency=viereisyys
Läheisyysoperaattorit tietokantakohtaisia (kaikissa ei ole läheisyysoperaattoria).

Hakusanan katkaiseminen

​katkaisumerkit ovat tietokantakohtaisia, usein käytetty on *

Boolen logiikka

Saavutettavuusseloste