Opetuksen tuki: Tiedonhankinnan opetus ja tuki

Helsingin yliopiston kirjaston tarjoamia palveluita, tukea, neuvontaa yliopiston opetustyöhön

Tiedonhankinnan verkkokurssit osaksi opiskelijan opintoja

 • Ensimmäisen vuoden opiskelijoille
 • Kandidaatti- ja maisterivaiheen opiskelijoille tiedonhankinnan verkkokurssit (MOOC- Massive Open Online)
  • Tiedonhankinnan verkkokurssit (MOOC) ovat kaikille avoimia. Kurssit sopivat itseopiskeluun.
  • Verkkokurssilla opiskelija oppii keskeiset asiat tiedonhankinnasta ja viitteidenhallinnasta tutkielman tekemistä varten.
  • Opettaja voi lisätä kurssin osaksi omaa opetustaan esim. seminaarin yhteyteen. Kurssin laajuus on 27 tuntia.
  • Kirjasto ei anna opintopisteitä. Opiskelija saa kurssialueelta todistuksen suoritettuaan verkkokurssin pakolliset tehtävät.
  • Ennen kurssin suorittamista opiskelija ohjeistetaan tarkistamaan omasta koulutusohjelmasta tai seminaarin opettajalta, miten voi hyödyntää kurssia opinnoissa.
  • Kurssivaihtoehtoja on kolme:
   • Tutkielman tekijän tiedonhankinta
   • Informationssökning för avhandlings författare
   • Information Seeking and Management for Thesis Writers
  • Lisätietoa

Learning Paths in Information Seeking - Tiedonhankinnan oppimispolku

Kirjaston kursseilla ja työpajoissa opiskelija pääsee treenaamaan akateemisen tiedonhankinnan taitoja. Koulutuksia on tarjolla sekä verkossa että kampuksilla.

Tutkielman tekijän verkkokurssit (MOOC) voi liittää osaksi opiskelijan opintoja. Lisätukea tarvitseville on tarjolla lähiopetusta ja ohjauspajoja.

Lähiopetus ja työpajat/ohjauspajat tutkielman tekijöille

Kysymyksiä /Questions

Kysymyksiä tiedonhankinnan kursseista tai työpajoista: e-lomake.