Kaisa-talon hyllyluokitukset: Systemaattinen teologia

Systemaattinen teologia

Sijainti Kaisa-talossa: 6. krs, alue B
Våning i Kajsahuset: 6:e vån., zon B
Location in Kaisa House: 6th floor, zone B
Sijaintitieto Helkassa - Signum i Helka - Call Number in Helka:
Hc Hc 6. krs Teologia

Systemaattisen teologian hyllyluokitus
Klassifikation för systematisk teologi
Classification for systematic theology

Muutokset mahdollisia. Ändringarna möjliga. Changes possible.

Systemaattisen teologian hyllyluokitus

Y/1 Teologia: bibliografiat
Y/3 Teologia: biografiset hakuteokset
Y/5 Teologia: kartat
D Dogmatiikka
Ek Ekumeniikka
M Missiologia
E Etiikka
F Uskonnonfilosofia

Klassifikation för systematisk teologi

Y/1 Teologi: bibliografier
Y/3 Teologi: biografiska uppslagsverk
Y/5 Teologi: kartor
D Dogmatik
Ek Ekumenik
M Missiologi
E Etik
F Religionsfilosofi

Classification for systematic theology

Y/1 Theology: bibliographies
Y/3 Theology: biographical reference books
Y/5 Theology: maps
D Dogmatics
Ek Ecumenics
M Missiology
E Ethics
F Philosophy of religion