Kaisa-talon hyllyluokitukset: Kirkkohistoria

Kirkkohistoria

Sijainti Kaisa-talossa: 6. krs, alueet A ja B
Våning i Kajsahuset: 6:e vån., zoner A och B
Location in Kaisa House: 6th floor, zones A and B
Sijaintitieto Helkassa - Signum i Helka - Call Number in Helka:
Hc Hc 6. krs Teologia

Kirkkohistorian hyllyluokitus
Klassifikation för kyrkohistoria
Classification for church history

Muutokset mahdollisia. Ändringarna möjliga. Changes possible.

Kirkkohistorian hyllyluokitus

ALUE A

Y/2 Teologia: yksi- ja kaksiosaiset hakuteokset,
moniosaiset hakuteokset
Patr S Patristiikka sarjat
Kg Yleisen kirkkohistorian lähteet ja tutkimukset
_____  
ALUE B  
Y/1 Teologia: bibliografiat
Y/3 Teologia: biografiset hakuteokset
Y/5 Teologia: kartat
Kk/L Suomen kirkkohistorian lähteet
Kk Suomen kirkkohistorian tutkimus
Ks/L Skandinavian kirkkohistorian lähteet
Ks Skandinavian kirkkohistorian tutkimus

Klassifikation för kyrkohistoria

ZON A

Y/2 Teologi: uppslagsverk
Patr S Patristik serier
Kg Allmän kyrkohistoria, forskning och källor
_____  
ZON B  
Y/1 Teologi: bibliografier
Y/3 Teologi: biografiska uppslagsverk
Y/5 Teologi: kartor
Kk/L Finlands kyrkohistoria, källor
Kk Finlands kyrkohistoria forskning
Ks/L Skandinaviens kyrkohistoria, källor
Ks Skandinaviens kyrkohistoria forskning

Classification for church history

ZONE A

Y/2 Theology: reference books
Patr S Patristics series
Kg General Church history, sources and studies
_____  
ZONE B  
Y/1 Theology: bibliographies
Y/3 Theology: biographical reference books
Y/5 Theology: maps
Kk/L Finnish Church history, sources
Kk Finnish Church history research
Ks/L Scandinavian Church history, sources
Ks Scandinavian Church history research